AANSPRAKELIJKHEID

Deze disclaimer is van toepassing op www.franklos.nl

 

Hoewel aan de inhoud van de websites grote zorg is besteed, aanvaardt Frank Los geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

 

De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Frank Los is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.

Het is niet toegestaan om de inhoud van een website te kopiëren, distribueren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van Frank Los is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoekt Frank Los jou hem direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen.

 

Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van Frank Los is verboden. Frank Los is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot jouw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.