This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Samen aan zet

De cliënt staat centraal.
Bij alles wat we doen. Wie dat ook doet.
Het gaat om de kwaliteit van leven, zoals de cliënt dat zelf wil.
Samen denken we in mogelijkheden.
Dit doen we met durf, veiligheid en betrokkenheid als uitgangspunt.

We zijn samen aan zet!

In het zorgteam …

… sta je het dichtst bij de cliënt.
Je ziet in de dagelijkse praktijk wat er nodig is voor de cliënt.
Je hebt de focus op de begeleiding en ondersteuning van de cliënt.
Zo maak jíj het verschil voor de cliënt.

In het ondersteunende team…

… zet je je expertise in zodat de zorgteams de focus op de cliënt kunnen hebben.
Je ondersteunt en adviseert. Je regisseert en controleert waar nodig.
Van kwaliteit tot verpleegkundig advies.
Van huisvesting tot innovatie.
Zo maak jíj het verschil voor de cliënt.

Samen met het netwerk

Het netwerk van de cliënt is actief betrokken,
waar dat mogelijk en wenselijk is.
Een goed netwerk zorgt o.a. voor zelfredzaamheid,
meer eigenwaarde en plezier van samen dingen doen.
Het gaat om zien en gezien worden.

Zorgteam samen met de cliënt

“Zelf kiezen geeft leefplezier.”
We zijn en blijven met elkaar in gesprek.
Zowel met de cliënt als met de verwant.
En dat betekent: écht horen wat de ander zegt!
De medezeggenschap ligt zo dicht mogelijk bij de cliënt.

Samen aan zet binnen het zorgteam

Je bent samen verantwoordelijk voor de ondersteuning van de cliënt.
Of je nu begeleider, kok of huishoudelijk medewerker bent.
Iedereen heeft zijn eigen takenpakket.
Maar de verwant kan bij iedereen terecht.

Alle teams samen aan zet!

Zorgteams en ondersteunende teams zijn samen aan zet.
De taakhouders en aandachtsfunctionarissen werken onderling samen.
En ze werken samen met de ondersteunende teams.
Zo maak je optimaal gebruik van elkaars kennis.

Zo ziet Samen aan zet eruit!

Klik op de bollen om te zien waar ze voor staan.

Wij zijn dus samen aan zet!

Wat je ook doet binnen De Lichtenvoorde.
Wie je ook bent.
Je bent samen met je collega’s aan zet.

Wat betekent dat?

Wat betekent dat voor jou in je dagelijkse werk?
Binnen jouw team?
Voor de cliënt?
Allemaal vragen die je jezelf en je collega’s kunt stellen.
Ga het gesprek aan!

Meer weten?

Wil je meer lezen of weten?
Lees dan het boekje ‘Samen aan zet’ dat op jouw locatie ligt.
Je vindt het boekje ook op Go!
Maar bespreek het ook binnen je team en zet het op de agenda!