Zorgelijke verkiezingen in Nederland

Verkiezingen in Nederland. Ze komen eraan. En als je de zorg voor onze medemens wilt meenemen in je keuze is dit een interessant bericht. Vandaar deze titel.

Zuyd Hogeschool hield een debat met het oog op de verkiezingen op de Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. Studenten hebben netelige issues uit onze maatschappij opgerakeld. En deze legden zij voor aan Kamerleden. Ik was de gelukkige die de aanTEKENINGEN mocht maken. Het was een eer om erbij mogen te zijn. Ik deel graag hier mijn verslag.

Netelige kwestie 1: Sanctiebeleid
voor wie kies jij bij de komende verkiezingen in Nederland?

Sanctiebeleid bij uitkeringen en toeslagen. Dat de regels complex en onoverzichtelijk zijn doet er niet toe. Mensen worden zwaar gestraft als zij ze overtreden.

Vooral mensen die het al moeilijk hebben zijn hier de dupe van. Het lijkt erop dat rechters onverbiddelijk zijn en strak de wetgeving volgen. Het kan zomaar zijn dat je uitkeringen van de afgelopen jaren terug moet betalen. En als we spreken over schulden van tientallen duizenden euro's hebben we het niet over uitzonderingen.

Is het misschien tijd om naar individuele zaken te kijken om maatwerk te kunnen leveren? Is het wellicht beter om uit te gaan van hulp in plaats van straf?

Wat vinden de Kamerleden?

 

GroenLinks - Lisa Westerveld

Wantrouwen moet vertrouwen gaan worden. Er is meer speling nodig. En we moeten gemeenten ondersteunen.

VVD - Judith Tielen

Wij moeten de professionals bij gemeenten ondersteunen. En we moeten duidelijke kaders bieden.

CDA - René Peters

De regels zijn veel te ingewikkeld. Dat moet simpeler. We moeten meer maatwerk leveren.

SP - Jasper van Dijk

We hebben vertrouwen nodig en minder straf. Er moeten betere kaders komen die minder dwingend zijn. Laten we menselijkheid voorop stellen.

Partij voor de Dieren - Pascale Plusquin

Basisinkomen is de oplossing. En eenvoud.

Netelige kwestie 2: Hoogdrempelige GGZ
voor wie kies jij bij de komende verkiezingen in Nederland?

We laten mensen in Nederland lang aan hun lot over. Dus als je al helemaal diep in de put zit kun je best nog een tijdje wachten. Vinden wij. Je hebt toch nog je eigen kracht? Plus je eigen netwerk? En we gaan toch uit van zelfredzaamheid?

Voor de huisarts is het lastig om door te verwijzen. Dus die heeft zijn armen een beetje op de rug vastgebonden zitten.

Ons eigen netwerk is natuurlijk niet professioneel. Dus ons eigen netwerk weet niet meer dan dat het slecht met je gaat. Zij weten niet wat jij aan zorg nodig hebt. Bovendien kennen zij de weg niet in ons ingewikkelde zorglandschap.

Wat zullen we doen? Wachten tot nog een aantal mensen zichzelf ophangen? Of zullen we de deuren naar de GGZ gewoon open zetten?

Wat vinden de Kamerleden?

 

VVD - Judith Tielen

Dit is niet acceptabel! We hebben goede professionals nodig, laagdrempelige loketten en een betere samenwerking. En die betere samenwerking wordt dan vooral gekenmerkt door een gedeelde visie. We hebben kaders nodig en budget.

SP - Jasper van Dijk

De decentralisatie is gepaard gegaan met enorme bezuinigingen. De toestand is nu schrijnend. We moeten van de zorg geen markt maken. In plaats daarvan moeten we flink investeren. 

CDA - René Peters

De regels zijn veel te ingewikkeld. Dat moet simpeler. We moeten meer maatwerk leveren.

SP - Jasper van Dijk

We hebben vertrouwen nodig en minder straf. Er moeten betere kaders komen die minder dwingend zijn. Laten we menselijkheid voorop stellen.

Netelige kwestie 3: Inclusie
voor wie kies jij bij de komende verkiezingen in Nederland?

Het gaat niet goed met inclusie als het gaat om stigmatisering van mensen met psychische problematiek. Het wordt steeds erger.

Mensen die hier last van hebben gaan mensen uit de weg. En krijgen naast hun psychische problemen ook nog eens te maken met eenzaamheid.

We moeten er met zijn allen voor gaan zorgen dat er wat minder etiketten worden geplakt. Bijvoorbeeld met campagnes en met inclusief onderwijs.

Wat vinden de Kamerleden?

 

Partij voor de Dieren - Pascale Plusquin

De overheid moet het goede voorbeeld geven door zelf inclusief te zijn. We moeten investeren in preventie

VVD - Judith Tielen

We moeten de professional ondersteunen.

GroenLinks - Lisa Westerveld

We moeten de barrières weghalen. En we moeten investeren in vernieuwende projecten. 

CDA - René Peters

We moeten ruimte bieden en de professional ondersteunen.

Netelige kwestie 4: Jeugdzorg
voor wie kies jij bij de komende verkiezingen in Nederland?

Het gaat niet goed met de jeugdzorg. Zorg lijkt hier vooral op onderdrukking. De jeugd in instellingen wordt de hele dag bekeken. Ze worden niet gezien als mens. En ze hebben niks te zeggen. Bovendien worden ze onderdrukt.

Wat vinden de Kamerleden?

 

GroenLinks - Lisa Westerveld

We moeten de professionals in de jeugdzorg voldoende middelen geven om hun werk goed te kunnen doen. Jongeren moeten een stem krijgen. En er ligt hier een taak voor de inspectie.

Partij voor de Dieren - Pascale Plusquin

Autonomie en persoonlijke vrijheid zijn belangrijk. We moeten cliëntenorganisaties ondersteunen. En het moet gemakkelijker worden om te klagen.

CDA - René Peters

De jongeren hebben meer zelfregie nodig. En we steunen projecten als JIM.

Netelige kwestie 4: Systemen
voor wie kies jij bij de komende verkiezingen in Nederland?

De systematische benadering waarmee we naar onze medemens kijken in Nederland deugt van geen kant. Het is niet gemakkelijk voor mensen om steun te krijgen van de overheid.

Zodra je iets kunt krijg je niks. En als je iets niet kunt moet je dat steeds opnieuw bewijzen. De grondhouding is wantrouwen.

We moeten gaan kijken naar wat nodig is in plaats van uit te gaan van het probleem.

Oei! Er was geen tijd meer!

Oepsie oeps. Er was geen tijd meer in het debat om de kamerleden aan het woord te laten.

Netelige kwestie 4: Emancipatie
voor wie kies jij bij de komende verkiezingen in Nederland?

Emancipatie is nog niet gelukt. Vrouwen hebben nog steeds minder werk en inkomen. Bovendien moeten zij vaak nog de huisvrouw zijn.

Vrouwen worden veelal nog gezien als seksobject. Zij moeten nog veel te vaak hun grenzen aangeven.

De onveiligheid komt schrijnend aan het licht als het gaat om daklozen. Veel dakloze vrouwen slapen liever op straat dan in de opvang het seksisme te moeten ondergaan. Dat ervaren zij dus als veiliger!

Wat vinden de Kamerleden?

 

Partij voor de Dieren - Pascale Plusquin

De overheid moet het goede voorbeeld geven. Daarnaast zal het basisinkomen voorkomen dat mensen dakloos zijn.

SP - Jasper van Dijk

Dit probleem moeten we keihard aanpakken. En we moeten zeker de loonkloof dichten.

VVD - Judith Tielen

Een probleem is ook dat vrouwen zichzelf wegcijferen. Vrouwen moeten opkomen voor zichzelf. Vrouwen hebben meer talent.

 

Mooie praatjes!

Dat moet ik de politici echt meegeven. Ze hebben fantastisch gereageerd op de netelige kwesties. Zo te horen zijn ze allemaal van plan om deze aan te pakken. Uit bovenstaande kan ik eigenlijk concluderen dat ik helemaal niet hoef te stemmen. Het komt sowieso goed!

In ieder geval vond ik het hartstikke boeiend om bovenstaande gesprekken te tekenen. En het was een feest dat ik de moeilijke woorden mocht vertalen naar echt Nederlands. Ik ben er toch trots op dat ik gesprekken die langer dan een uur duren terug kan brengen tot een samenvatting van enkele minuten. En dan ook nog met het nodige entertainment-gehalte.

Weer een losse flodder van Frank Los

Ik mail graag mijn losse flodders inspiratie naar jou.
Dan mis je niks.
Ik geef gelijk ook een e-book cadeau met tips over goede uitleg!

meer weten?

illustratie kadootje

Delen is fijn!